ANEM pozdravlja odluku RRA

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozdravila je odluku Republičke radiodifuzne agencije d

02. Jun 2005

Reading Time: 2 minutes

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozdravila je odluku Republičke radiodifuzne agencije da u postupak izrade Strategije razvoja radiodifuzije u Srbiji uključi i asocijacije emitera. ANEM je izrazio uverenje u saopštenju da se radiodifuzija mora razvijati u pravcu zacrtanom načelima regulisanja odnosa u toj oblasti, definisanih Zakonom o radiodifuziji. Ta asocijacija navodi da se zatečeno stanje u Radiodifuziji Srbije “može opisati kao haotično i apsolutno neprihvatljivo” i da ga odlikuju “inflacija elektronskih medija, nepoštovanje profesionalne etike, tehničkih normativa, programskih standarda, autorskih i srodnih prava” i prava potrošača. ANEM ocenjuje da polazna tacka te strategije mora biti pitanje transformacije Radio-televizije Srbije u republički i pokrajinski javni srevis. “Kao najneophodnije mere u tom pravcu vidimo prelazak na emitovanje na samo Zakonom o radiodifuziji predviđenom broju mreža, te izdvajanje emisionih postrojenja i objekata RTS”, navodi se u saopštenju. ANEM je ocenio da eventualna privatizacija Trećeg kanala RTS ili nekog od radijskih kanala, ne bi “smela da dira u pitanje zakonom uređenog načina izdavanja dozvola za emitovanje”. Prema navodima ANEM-a, zbog toga bi bilo bitno da Treći kanal što pre prestane da emituje program. Ocenjeno je i da je neophodno da komercijalna radiodifuzija u vreme transformacije RTS-a preuzme “deo tereta u obezbeđivanju opšteg interesa” i zadovoljavanje potreba građana koje javni servis treba da ispunjava. ANEM je ocenio i da strategija razvoja radiodifuzije treba da definiše pojmove regiona i lokalnog područja, pošto zakon predviđa da željena zona srevisa može obuhvatiti područje republike, pokrajine, regiona ili lokalno područje. ANEM je naveo i da podržava izdavanje dozvola za lokalna pokrivanja za emitere civilnog sektora, a da bi emitere specijalizovanih programa i one koji se isključivo bave reklamiranjem i prodajom roba i usluga, strategija morala usmeravati na kablovske distributivne sisteme. ANEM je podržao predlog Saveta Republičke radiodifuzne agencije u skladu s kojim u Srbiji, pored mreža za rad javnog servisa, postoji potreba za pet komercijalnih nacionalnih mreža, tri regionalne mreže za regione manje od milion stanovnika, a četiri mreže za regione sa više od milion stanovnika, kao i maksimalno moguć broj lokalnih pokrivanja. Povodom tehničkih uslova koje bi emiteri trebalo da ispune, ANEM je ocenio da bi trebalo stvoriti jedinstveni emisioni sitem, koji bi “za kostur” imao emisiona postrojenja i objekte RTS. ANEM je predložio i niz kriterijuma koji se odnose na programske uslove pri izdavanju dozvola za emitovanje.

Print Friendly, PDF & Email