Radiodifuzni savet nekompletan

Iako s primetnim zakašnjenjem, republički parlament je sredinom februara izabrao osam članova Saveta Republičke ra

07. May 2005

Reading Time: 2 minutes

Iako s primetnim zakašnjenjem, republički parlament je sredinom februara izabrao osam članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije, ali to ključno telo za regulisanje stanja u sferi elektronskih medija i dalje ne funkcioniše u punom sastavu. Izabrani članovi Saveta su blagovremeno i kako nalaže Zakon o radiodifuziji predložili kandidata za devetog člana sa područja Kosova i Metohije, ili njegov izbor još nije stigao na dnevni red Narodne skupštine Srbije. Prema rokovima iz zakona, formiranje Radiodifuznog saveta je trebalo da se okonča novembra prošle godine, ali taj posao je kako sada stvari stoje – u višemesečnom zakašnjenju.
Za devetog člana Saveta predložen je mr Tomislav Trifić, dekan Fakulteta umetnosti sa Univerziteta iz Prišgane. Tek po njegovom izboru u skupštini, devetočlani Savet biraće iz svog sastava i predsednika tog tela. Do tada čekaju i mnogi važni poslovi koje je zakonodavac poverio ovom telu kao što je donošenje strategije razvoja radiodifuzije, dodela dozvola za emitovanje programa, nadzor nad emiterima i drugi. Mada ne mogu da utiču na sadržaj parlamentarnog dnevnog reda, član Saveta dr Vladimir Cvetković se nada da će deveti član biti izabran na jednom od sledećih skupštinskih zasedanja, verovatno do kraja meseca. U međuvremenu, kako kaže, pripremaju radne verzije materijala kako bi Savet kada konačno bude u punom sastavu mogao da počne da radi. Potreba da se uvede koliko-toliko reda u radiodifuznu sferu više je nego očigledna, jer se stanje u tom domenu već poodavno opisuje kao haotično. Na nedavnom okruglom stolu o privatizaciji štampanih i elektronskih medija u Kragujevcu, Dragan Bosiljkić, rukovodilac projekta za privatazaciju medija u Agenciji za privatazaciju, pored ostalog je najavio i skorašnje izmene pravilnika o privatizaciji elektronskih medija koje bi trebalo da olakšaju i ubrzaju taj posao. U Srbiji, po njegovim rečima, sada postoji oko 1400 radio i TV stanica, a izvesno je da svi sadašnji emiteri neće moći da računaju na frekvencije prilikom raspodele.

Print Friendly, PDF & Email