Radiodifuzna agencija traži podatke

Republička radiodifuzna agencija pozvala je danas sve elektronske medije u Srbiji da joj najkasnije do 1. juna dostav

25. May 2005

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija pozvala je danas sve elektronske medije u Srbiji da joj najkasnije do 1. juna dostave svoje podatke radi evidencije, predviđene uoči raspisivanja tendera za dodelu dozvola za emitovanje programa. Nedostavljanje podataka biće uzeto u obzir prilikom odlučivanja o dodeli dozvola za emitovanje programa, saopštila je Radiodifuzna agencija.
Popunjen evidencioni list moguće je poslati faksom na brojeve: 011/3033 245 ili 011/3284 232, kao i poštom, na adresu Republičke radiodifuzne agencije (čika Ljubina 8/III, 11000 Beograd). Evidencioni list moguće je preuzeti sa sajta Agencije (www.rra.org.yu).
U Srbiji za sada ne postoji precizna evidencija elektronskih medija, a procenjuje se da ih je više od hiljadu, gotovo trostruko više od optimalnog broja frekvencija.
Proces dodele dozvola za emitovanje programa kasni već nekoliko godina zbog neprimenjivanja Zakona o radiodifuziji i problema u vezi sa legitimnošću Saveta za radiodifuziju.
Novi Savet nedavno je formiran, a Skupština Srbije izabrala je na protekloj sednici i devetog člana tog nezavisnog tela, koje je preuzelo nekadašnje nadležnosti vlade u oblasi rada elektronskih medija.

Print Friendly, PDF & Email