Privatizaciona bura

Pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić rekao je da neki nacionalni saveti “nisu želeli da preuzmu o

25. May 2005

Reading Time: 2 minutes

Pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić rekao je da neki nacionalni saveti “nisu želeli da preuzmu osnivačka prava nad listovima nacionalne manjine, ali da više nemaju kud”. Neki su se žalili čak i Ustavnom sudu Srbije, a kada se ovaj proglasio nenadležnim shvatili su da moraju da se prilagode novonastaloj situaciji. Skupština Vojvodine je, krajem juna prošle godine, donela legitimnu odluku o prenosu osnivačkih prava, a neslaganja oko nasledstva su delom bila personalne prirode”, rekao je Đurić. On je povodom izveštaja Izvršnog veća o poslovanju i planovima rada listova od pokrajinskog značaja, najavio da će se taj dokument, koji je “prošao” Odbor za informisanje naći na sednici Skupštine Vojvodine 30. maja. Taj izveštaj govori o uređivačkoj politici i gazdovanju u prošloj godini, odnosno o planovima razvoja 16 listova u 2005. godini. O radu “Mađar soa”, “Het napa”, “Ruske slova”, “Hlasa ljudua”, “Libertatee”, “Hrvatske riječi”, “Theme” i još nekih manjih listova na jezicima nacionalnih manjina poslanici će raspravljati jer se ta glasila i dalje dobrim delom finansiraju iz pokrajinskog budžeta i za njih je lane izdvojeno 116 miliona dinara.
Najviše je dobio “Mađar so”, 30 miliona, što čini četvrtinu njegovih ukupnih prihoda. Kod ostalih izdanja taj procenat je još veći, a kod romske “Theme” dostiže čak 92 procenta. Bez subvencija te novine ne bi mogle ni da izlaze, a po Statutu, Skupština Vojvodina je dužna da omogući ostvarivanje prava na informisanje na maternjem jeziku.
“Trebalo je da se do aprila ove godine glasila privatizuju, ali je rok produžen za 12 raeseci. Do tada treba pronaći optimalna rešenja, pre svega kada je o redovnom finansiranju reč”, predočio je Đurić. “Posebna priča je novosadski Dnevnik, jer on izlazi na srpskom jeziku, pa nije manjinski. Većinski vlasnik Dnevnik holdinga, koji je lane zabeležio gubitak od čak 152 miliona dinara, ostao je pokrajinski parlament, s tim da su pomenuti holding i nemački VAC (WAZ) formirali zajedničko preduzeće Dnevnik Vojvodina pres, koji je preuzeo redakciju istoimenog lista. Dnevnik je dospeo u veoma tešku situaciju, a od organa upravljanja će se zatražiti da pod hitno nađu izlaz iz nezavidne situacije, smatra Đurić.

Print Friendly, PDF & Email