Vodič o slobodnom pristupu informacijama

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori predstavila je u Beogradu Vodič o slobodnom pristupu informacijama od javnog znača

15. Apr 2005

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori predstavila je u Beogradu Vodič o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji bi trebalo da pomogne građanima da saznaju prava na osnovu tog zakona. Publikaciju su pripremile nevladine organizacije iz Koalicije za promociju slobodnog pristupa informacijama, pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo Srbije. U Vodiču je navedeno, između ostalog, da svi građani imaju pravo da saznaju svaku informaciju u posedu organa vlasti, čime učestvuju u vršenju javnih poslova i donošenja odluka. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stupio je na snagu u novembru prošle godine, potom je izabran Poverenik za informacije, ali još nisu obezbeđeni materijalni i tehnički uslovi da počne da radi. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić upozorio je na promociji Vodiča da primena antikorupcijskih zakona u Srbiji još nije počela i ocenio da postizanje tog cilja neće biti “ni brzo, ni lako”. Šabić je ocenio da su nova prava građana “u oštrom sukobu sa inercijom konzervativnog društva i tradicionalizmom” i dodao da ta prava dovode u pitanje različite interese pojedinaca ili grupa. Kao jednu od najkrupnijih prepreka za primenu tog zakona, on je naveo neznanje. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić kazala je da će Vodič biti objavljen i na jezicima nacionalnih manjina, kao i da se na sajtu nevladninih organizacija već može naći verzija na mađarskom i albanskom jeziku. Zamenik šefa Misije OEBS-a u SCG Daglas Vejk (Douglas Wake) rekao je da je primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od presudnog značaja u postizanju otvorene i odgovorne vladavine i pozvao državne organe, civilni sektor, medije i građane da u tome učestvuju.

Print Friendly, PDF & Email