UNS-ov predlog

Udruženje novinara Srbije smatra da postojeći amandmani na članove 170. i 171. Krivičnog zakonika Republike Srbije k

23. Apr 2005

Reading Time: < 1 minute

Udruženje novinara Srbije smatra da postojeći amandmani na članove 170. i 171. Krivičnog zakonika Republike Srbije koji predviđaju novčane umesto zatvorskih kazni u krivičnim delima klevete i uvrede, “nisu primerene ni primanjima novinara, ni ukupnom materijalnom položaju većine medija u Srbiji”. UNS je podneo inicijativu za izmenu predloga Krivičnog zakonika Kseniji Milivojević, predsedniku parlamentarnog odbora za evropske integracije. Kazne za krivična dela iz članova 170 i 171, prema predlogu UNS, trebalo da iznose između 15.000 i 500.000 dinara. “UNS predlaže da se u Zakon uvrsti i član kojim se novinar oslobađa odgovornosti ako je, u vršenju svog posla, postupio sa dužnom novinarskom pažnjom i bez namere omalovažavanja”, navodi se u saopštenju UNS.

Print Friendly, PDF & Email