Prva CD i DVD fabrika u zemlji

Vlasnik RTV Pink Željko Mitrović otvorio je u Zemunu prvu CD i DVD fabriku u zemlj Pink Digital System (PDS). “Jed

17. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Vlasnik RTV Pink Željko Mitrović otvorio je u Zemunu prvu CD i DVD fabriku u zemlj Pink Digital System (PDS). “Jedan sam od retkih koji misli da salata nije jedini srpski proizvod, pa je tako ova fabrika jedna od najsavremenijih u regionu”, rekao je Mitrović i ukazao na značaj PDS-a za borbu protiv piraterije i uvođenje reda u oblasti zaštite intelektualne svojine. On je ocenio i da je otvaranje te fabrike doprinos ekonomskom razvoju zemlje. BEOGRAD – Predstavnici Udruženja malih akcionara kompanije “Večernje novosti” saopštili su 16. marta da su sve tri asocijacije akcionara te kompanije, kao i predstavnici državnog kapitala, postigli sporazum o održavanju godišnje skupštine svih akcionara. UO “Novosti” dužan je, posle takvog dogovora, da zakaže skupštinu akcionara u roku od mesec dana. Predstavnik dela državnog kapitala Jelica Filipović rekla je da će sazivanje skupštine omogućiti svim akcionarima da odlucuju o svojim pravima, ali i da sagledaju realnu vrednost kompanije i dalje pravce razvoja. Predstavnik Udruženja malih akcionara “Novosti” Miroslav Turudić kazao je da je veliki broj malih akcionara zainteresovan da se udruži sa državom radi zajedničkog nastupa na tržištu i nalaženja najboljeg rešenja za prodaju akcija. On je optužio generalnog direktora “Novosti” i predsednika Kluba akcionara Manojla Vukotića da je “minirao” njihove namere, povlačenjem knjige akcija iz centralnog registra u julu prošle godine, navodno zbog ispravki.

Print Friendly, PDF & Email