NVO sektor podržao Šabićev zahtev

Koalicija nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama podržala je predlog poverenika za informacij

24. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Koalicija nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama podržala je predlog poverenika za informacije Rodoljuba Šabića o izmenu pojedinih odredbi Predloga zakona o Vladi Srbije. Šabić je ocenio da je sporan član zakona koji propisuje da vlada i organi državne uprave moraju dostaviti Skupštini Srbije konkretne spise i dokumente samo na zahtev Anketnog odbora. Nevladine organziacije složile su se sa Šabićem u oceni da se tim članom skupštini sužavaju prava koja su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama priznata svim građanima i pravnim licima, uključujući i parlament. Koalicija nevladinih organziacija izrazila je nadu da je predložena odredba poseldica vremenskog raskoraka, odnosno činjenice da je Predlog zakona o vladi pripreman pre usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Print Friendly, PDF & Email