Ne prolongirati privatizaciju medija

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori pozvala je danas Vladu Srbije da obezbedi skoru privatizaciju lokalnih elektronsk

14. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori pozvala je danas Vladu Srbije da obezbedi skoru privatizaciju lokalnih elektronskih medija, jer odlaganje tog procesa čini te stanice podložnim političkim uticajima. Šef Misije OEBS-a Mauricio Masari naveo je u pisanoj izjavi da nedavno izabrani Savet za radiodifuziju može preporučiti da tenderska procedura i raspodela dozvola budu završeni pre započinjanja procesa privatizacije lokalnih i regionalnih elektronskih medija.
Masari je pozvao vlasti da ne prolongiraju državno vlasništvo medija kroz preuranjeno i prekomerno produžavanje roka za privatizaciju, kao i da pažljivo prouče eventualne amandmane na Zakon o radiodifuzijii i konsultuju se sa svim zainteresovanim stranama. Prema Zakonu o radiodifuziji, proces privatizacije lokalnih elektronskih medija trebalo bi da bude završen do sredine sledeće godine.

Print Friendly, PDF & Email