Ministarstvo negira tvrdnje NVO sektora

Crnogorsko Ministarstvo kulture i medija odbacilo je tvrdnje predstavnika nevladinog sektora u radnoj grupi za izra

26. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Crnogorsko Ministarstvo kulture i medija odbacilo je tvrdnje predstavnika nevladinog sektora u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama da je, doradom tog teksta, izmenilo njegovu suštinu. Ministarstvo je potvrdilo u saopštenju da je tekst zakona dorađen radi utvrđivanja Predloga zakona, ali je ukazalo da to nije konačna verzija, jer će ići i na javnu raspravu. Povodom navoda radne grupe da je novim tekstom proširena lista izuzetaka u kojima informacije ne mogu biti dostupne javnosti, Ministarstvo je navelo da nacrtom zakona nije bio utvrđen opšti interes i da je neprihvatljivo da se izuzeci tumače u skladu sa tim zakonom, već bi trebalo da budu rešeni nekim drugim propisima. Povodom zahteva da tim zakonom bude uvedena institucija insajdera, Ministarstvo je ocenilo da bi trebalo najpre obezbediti zaštitu lica koja doprinose otkrivanju krivičnih dela i drugih manipulacija u državnim organima. Radna grupa predložila je da zakonom bude zaštićen insajder, odnosno osoba koja bi davala informacije od javnog interesa bez saglasnosti nadležnog organa.

Print Friendly, PDF & Email