Konstituisanje Radiodifuznog saveta

Predsednik Skupštine Srbije Predrag Marković razgovarao je danas sa članovima Radiodifuznog saveta o uslovima za po

01. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Predsednik Skupštine Srbije Predrag Marković razgovarao je danas sa članovima Radiodifuznog saveta o uslovima za početak rada tog regulatornog tela. Na sastanku je dogovoreno da, po zvaničnom konstituisanju u petak, 4. marta, članovi Radiodifuznog saveta predlože parlamentu kandidata za devetog člana tog tela sa Kosova i Metohije, zatim statut, finansijski plan i predlog izmena Zakona o radiodifuziji kojima bi se otklonile uočene manjkavosti.
U saopštenju Informativne službe Skupštine Srbije navodi se da će time biti stvoreni preduslovi da, uz izbor Upravnog odbora Agencije za telekomunikacije, Radiodifuzni savet najkasnije u roku od dva meseca počne da obavlja predviđene aktivnosti u regulisanju stanja u radiodifuziji.

Print Friendly, PDF & Email