Informacije o radu organa vlasti

Na sajtu Transaprentnosti Srbija građani mogu da nađu spisak osoba od kojih mogu tražiti informacije o radu organa vla

30. Mar 2005

Reading Time: < 1 minute

Na sajtu Transaprentnosti Srbija građani mogu da nađu spisak osoba od kojih mogu tražiti informacije o radu organa vlasti. Na adresi www.transparentnost.org.yu/tabela.html nalazi se spisak osoba u organima javne vlasti zaduženih da postupaju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Prema tom spisku, osobe zadužene za pristup informacijama odredilo je tek pedesetak institucija, javnih preduzeća i organa. Prema zakonu, ako nije određena osoba za postupanje, za to je nadležno odgovorno lice – direktor, predsednik opštine, ministar. Od najviših državnih organa, prema podacima sa sajta Transparentnosti, osobu za postupanje po zahtevima odredio je samo generalni sekretarijat predsednika Srbije. Ovlašćeno lice odredili su i Viši trgovinski sud u Beogradu, Republičko javno pravobranilaštvo, ministarstva poljoprivrede, za dijasporu, ministarstvo rada, prosvete, kulture i nauke. Građani će znati kome da pišu i ako se obraćaju Hidrometeorološkom zavodu, Agenciji za strana ulaganja, Upravi za javne nabavke, Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, Republičkom zavodu za informatiku, Centru a razminiranje i Agenciji za privatizaciju. Od javnih preduzeća, na spisku su Nacionalni park Fruška gora, JP za skloništa Beograd, NIS, Nacionalni park Đerdap, PTT, Ada Ciganlija i beogradski Parking servis. Osobe ovlašćene za postupanje po zahtevima za pristup informacijama imaju grad Beograd i Novi Sad, 17 opština u Srbiji i sedam beogradskih opština.

Print Friendly, PDF & Email