Zakon predviđa zatvor za novinare

Predlog novog Krivičnog zakonika Srbije predviđa zatvorske kazne u oblasti javnog informisanja, kako za novinare, t

14. Feb 2005

Reading Time: 2 minutes

Predlog novog Krivičnog zakonika Srbije predviđa zatvorske kazne u oblasti javnog informisanja, kako za novinare, tako i za one koji posredstvom medija učestvuju u javnom životu, ali i za predstavnike državnih organa. Za neovlašćeno iznošenje informacija iz nečijeg ličnog ili porodičnog života, koje mogu škoditi njegovoj časti ili ugledu, predviđena je novčana ili zatvorska kazna do šest meseci. Ako je to učinjeno posredstvom medija ili na javnom skupu, kazna
zatvora je do jedne godine, odnosno do tri – ako su iznete informacije dovele ili mogle dovesti do teških posledica za oštećenog.
Predložena je i zatvorska kazna do jedne godine za neovlašćeno objavljivanje spisa, portreta, fotografije, filma ili fonograma ličnog karaktera. Zatvorske kazne predviđene su i za neovlašćeno prisluškivanje, snimanje i fotografisanje, uvredu i klevetu, ali i za sprečavanje slobode govora i javnog istupanja. Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica, čime osetno zadire u njegov lični život, kao i onaj ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu, biće kažnjen novčano ili zatvorom do godinu dana, predviđeno je predlogom zakona. Ako to učini službeno lice, zaprećena je kazna zatvora do tri godine. Za uvredu je predviđena novčana ili kazna zatvora do tri meseca, odnosno do pola godine – ako je učinjena posredstvom medija ili na javnom skupu. Kazna za uvredu nije predviđena ako je izneta tvrdnja deo ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, ako je izneta u obavljanju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, pod uslovom da je očigledno da nije bila u nameri omalovažavanja. Novčana ili kazna zatvora do šest meseci predviđena je i za klevetu, odnosno iznošenje neistinitih informacija koje mogu škoditi časti ili ugledu onih na koje se odnose. Ako je kleveta učinjena u medijima ili na javnom skupu, zaprećena je kazna do jedne godine, odnosno do tri, ako je reč o teškim posledicama po oštećenog.
Na osnovu odredbi o zaštiti izvora informacija, mediji ne bi morali da otkriju sudu ili drugom nadležnom organu identitet autora ili izvora informacije, osim ako je reč o krivičnom delu za koje je minimalno zaprećena kazna zatvora od pet i više godina ili je to neophodno da bi se takvo delo sprečilo.
Za uskraćivanje ili ograničavanje slobode govora ili javnog istupanja predviđena je zatvorska kazna do jedne godine. Službeno lice, koje učini to delo, moglo bi da dobije do tri godine zatvora. Kazna zatvora do tri godine predviđena je i za službena lica koja neovlašćeno spreče ili ometaju emitovanje radio ili televizijskog programa, štampanje, snimanje, prodaju ili rasturanje knjiga, časopisa, novina, audio i video kaseta…
Odgovorni u medijima koji, uprkos pravosnažnoj odluci suda, odbiju ili spreče objavljivanje odgovora ili ispravke objavljenog netačnog podatka ili obaveštenja, kojim je povređeno nečije pravo ili interes, bili bi kažnjeni novčano ili zatvorom do jedne godine.
Predlog zakona predviđa prevashodno odgovornost autora informacije, a u određenim slučajevima odgovornog urednika ili njegovog zamenika, odnosno izdavača, štampara ili proizvođača.

Print Friendly, PDF & Email