Traži se član sa Kosova

Republička radiodifuzna agencija pozvala je danas sve zainteresovane da u što kraćem roku predlože Agenciji kandida

25. Feb 2005

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija pozvala je danas sve zainteresovane da u što kraćem roku predlože Agenciji kandidate za člana Saveta radiodifuzne agencije sa Kosova i Metohije. Kako se navodi u pozivu Agencije, predlozi treba da sadrže biografiju kandidata, dokumentaciju iz koje se vidi da kandidat živi i radi na Kosovu i Metohiji. Takođe je potrebna izjava kandidata da ne postoje zakonske smetnje da obavlja tu dužnost, odnosno da ne postoji sukob interesa.
Prijave kandidata treba dostaviti do četvrtka 3. marta na adresu Republičke radiodifuzne agencije: Knez Mihajlova 44, u Beogradu.
Prijave je moguće slati i na elektronsku adresu rra@eunet.yu, a telefon Agencije je 011/262 34 40.

Print Friendly, PDF & Email