Produžiti rok za privatizaciju medija

Sindikat novinara Srbije podržao je Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom informisanju koji je Vlada Srbije uputi

23. Feb 2005

Reading Time: < 1 minute

Sindikat novinara Srbije podržao je Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom informisanju koji je Vlada Srbije uputila srpskom parlamentu na usvajanje po hitnom postupku, ali je zatražio da se u taj predlog uvrsti nekoliko izmena. U saopštenju sindikata navodi se da je neophodno produžiti rok za privatizaciju medija za još godinu dana da bi se lokalni štampani mediji pripremili za taj proces. Taj sindikat navodi i da je neophodno dopuniti predloženo zakonsko rešenje u delu koji je u vezi sa evidencijom javnih glasila.
“U ovom trenutku niko u Srbiji ne zna koliko je zaposlenih u medijima i zato je Sindikat novinara Srbije predložio da se prilikom evidencije javnih glasila osnivač obaveže da dostavi podatke o broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih”, dodaje se u saopštenju.
Prema oceni sindikata, ta evidencija trebalo bi da bude obavezna jer se bez upisa svih javnih glasila ne može utvrditi koliko ih je u vlasništvu jednog osnivača.
Taj sindikat i Udruženje novinara Srbije (UNS) u odvojenom saopštenju predložili su resornim ministarstvima u Vladi Srbije da što pre formiraju garancijski fond koji bi koristio za obezbeđenje kredita kod privatizacije medija u slučajevima da zaposleni novinari i medijski radnici žele da postanu vlasnici medija u kojima rade.
“Iskustva zemalja u tranziciji i praksa privatizacije u Srbiji, gde je značajno učešće prljavog kapitala u vlasničkoj transformaciji i posebno težak položaj medija, ukazuju na neophodnost pomoći zaposlenima u medijima, kako bi se izborili za svoju profesionalnu i egzistencijalnu sigurnost”, ocenjuje se u saopštenju.
Dodaje se da je sa tom inicijativom saglasan i ministar za kultutru Srbije Dragan Kojadinović i izražava očekivanje da će garancijski fond što pre biti obezbeđen.
“UNS I SNS će učiniti sve ada animiraju banke kojima bi ova vrsta plasmana, s obzirom da bi iza njih stala i država, bude prihvatljiva”, zaključuje se u saopštenju.

Print Friendly, PDF & Email