Obnoviti medije u Vojvodini

Vojvođanski sekretar za informacije Milorad Đurić izjavio je danas da regionalni i lokalni mediji u pokrajini moraju

11. Feb 2005

Reading Time: < 1 minute

Vojvođanski sekretar za informacije Milorad Đurić izjavio je danas da regionalni i lokalni mediji u pokrajini moraju biti obnovljeni i tehnološki i kadrovski, a njihov rad mora da bude usaglašen sa potrebama savremenog društva. “Da bi takav cilj bio ostvaren potrebni su stalni, pouzdani izvori mladih novinara, koji će svojim duhom i načinom rada pomoći da svaka od regija i sredina u Vojvodini dobije sopstvene profesionalne i dobre novinare i medije”, rekao je Đurić prilikom posete Novosadskoj novinarskoj školi. Direktorica Novosadske novinarske škole Mirjana Pušin kazala je da ta škola posluje na tržišnim principima i insistira na kompletnoj edukaciji i znanju svih svojih polaznika. Pored rada na stručnoj, profesionalnoj obuci budućih novinara, program edukacije podrazumeva i usvajanje osnovnih vrednosti demokratskog društva i načela nezaobilaznih u radu nezavisnih novinara i medija, kazala je Pušin. Dodala je da je, uz studije specijalizovane za rad u lokalnim TV medijima, škola organizovala i poseban kurs namenjen edukaciji budućih medijskih “trenera” u drugim novinarskim školama, kao i u drugim oblicima nastave novinarstva, a koji je punovažan i u zemljama EU.

Print Friendly, PDF & Email