Obezbediti informisanje na mađarskom

Mađarski ambasador u SCG Jožef Pandur najavio je danas da će od rukovodstva RTS-a zatražiti ponovno emitovanje zabavn

11. Feb 2005

Reading Time: < 1 minute

Mađarski ambasador u SCG Jožef Pandur najavio je danas da će od rukovodstva RTS-a zatražiti ponovno emitovanje zabavnog programa na mađarskom na Radiju Novi Sad. Pandur je danas posetio redakciju programa na mađarskom, koja je pre dva dana saopštila da je zbog nedostatka novca prinuđena da obustavi emitovanje zabavnog programa. “Svestan sam činjenice da racionalizacija u javnom preduzeću kao što je RTS zahteva mnogo žrtava”, kazao je Pandur i istakao da ne misli da je “sretno rešenje da racionalizacija krene od manjinskih medija”. Pandur je najavio da će o tom problemu biti reči i na današnjoj sednici mešovite komisije vlada Mađarske i SCG, koja u Subotici treba da potpiše protokol o međunacionalnoj saradnji. Redakcija programa na mađarskom Radio Novi Sad uputila je otvoreno pismo rukovodstvu Radio-televizije Novi Sad, Radio-televizije Srbije, Skupštini i Izvršnom veću Vojvodine, kao i Nacionalnom savetu Mađara, u kome je ocenjeno da je uskraćivanjem sredstava za taj program ozbiljno narušeno pravo na informisanje manjina na maternjem jeziku.

Print Friendly, PDF & Email