Netransparentna Srbija

Anketa Transparentnosti Srbija o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazala je da državni organi, j

20. Jan 2005

Reading Time: 2 minutes

Anketa Transparentnosti Srbija o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazala je da državni organi, javna preduzeća i druge ustanove nisu u predviđenom roku odredili službena lica za postupanje po zahtevu za pristup informacijama. Od 151 državnog organa, od kojih je Transparentnost Srbija (TS) tražila podatke po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, odgovorila su samo 23, rečeno je na konferenciji za novinare u TS. Zakon je stupio na snagu 13. novembra prošle godine, a 13. decembar je bio rok da se odrede lica ovlašćena da omogućavaju pristup informacijama. Od 151 državnog organa, organa teritorijalne autonomije, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, TS je tražila informacije da li je određeno ovlašćeno lice za pristup informacijama, da li ti službenici obavljaju i druge poslove i da li su te osobe obučene za pristup.
Tražene su i informacije – da li su određena sredstva za sprovođenje zakona i koje vrste informacija se mogu naći na internet prezentaciji organa i kako se obezbeđuje ažurnost, potpunost i istinitost objavljenih podataka?
Akcija je sprovedena kako bi se proverila i podstakla primena zakona, rekao je izvršni direktor TS Nemanja Nenadić i ukazao na to da je sada najvažnije da se građani upoznaju sa pravom da mogu da traže sve informacije od javnog značaja, kao i da se ohrabre da ih zahtevaju. Prema Zakonu, ukoliko državni organi ne odrede službeno lice za postupanje po zahtevu za pristup informacijama, za to je nadležan rukovodilac organa vlasti, na primer, ministar, gradonačelnik, direktor javnog preduzeća.
Nenadić je ukazao da je Povrenik za informacije izabran u zakonskom roku, ali da još nisu obezbeđena sredstva za njegov rad, da nisu formirane stručne službe, kao ni kancelarije, što je problem u slučaju žalbe građana zbog nedobijanja informacije u zakonskom roku. Prema njegovim recima, za sprovođenje antikorupcijskih zakona je potrebno izdvojiti znatan novčani iznos iz budžetske rezerve da bi oni mogli da budu uspešno primenjeni.

Print Friendly, PDF & Email