Gužva oko poslovanja “Ibarskih novina”

Zaposleni u kraljevačkom Javnom preduzeću za informisanje “Ibarske novosti” zatražili su danas da Sku

19. Jan 2005

Reading Time: < 1 minute

Zaposleni u kraljevačkom Javnom preduzeću za informisanje “Ibarske novosti” zatražili su danas da Skupština opština Kraljevo preispita poslovanja te informativne kuće za vreme mandata direktora Veroljuba Radakovića. Zaposleni su na odvojenim sastancima Samostalnog sidikata i Ujedinjenog granskog sindikata (UGS) “Nezavisnost”, zbog neisplaćenih zarada tražili da se preispita poslovanje “Ibarskih novosti”.
Na jučerašnjem sastanku članovi Samostalnog sindikata “Ibarskih novosti” odlučili su da će, ukoliko se zarade ne isplate, 28. januara organizovati štrajk. Članovi Samostalnog sindikata “Ibarskih novosti” zatražili su da se uporedi poslovanje preduzeća pre i za vreme Radakovićevog mandata. Sindikalci su naveli da posebnu pažnju treba obratiti na dugovanja za kiriju i štampanje novina, broj zaposlenih, opterećenost kreditima i kamatama, kao i na štetnost pojedinih ugovora.
Organizacija UGS “Nezavisnost” JP “Ibarske novosti”, u ponedeljak je zatražila isplatu zaostalih zarada radnicima, a od osnivača, SO Kraljevo, donošenje mera za prevazilaženje teškog materijalno- finansijskog i ukupnog položaja u “Ibarskim novostima”. Sindikat “Nezavisnost” ove informativne kuće zahteva smenu direktora i glavnog i odgovornog urednika, zamenika direktora i Upravnog odbora i traži formiranje skupštinske komisije kaja će da ispitati poslovanje fimre u vreme Radakovićevog mandata.
Na sednici SO Kraljevo održanoj krajem prošle godine, odbornici nisu usvojili izveštaj o poslovanju JP za ionformisanje “Ibarske novosti”.

Print Friendly, PDF & Email