Zakon se još ne primenjuje

Uskoro ističe tridesetodnevni rok ostavljen javnim službama da imenuju osobe koje će rešavati zahteve za pristup inf

07. Dec 2004

Reading Time: < 1 minute

Uskoro ističe tridesetodnevni rok ostavljen javnim službama da imenuju osobe koje će rešavati zahteve za pristup informacijama, što je predviđeno nedavno usvojenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ovu obavezu imaju sve institucije koje se finansiraju od poreza građana – od javnih preduzeća i opština do najviših državnih organa. U organizaciji “Transparentnost – Srbija” upozoravaju da u slučaju da se ne imenuje ovlašćeno lice rukovodilac javne službe postaje odgovoran za pristup informacijama i podleže prekršajnoj odgovornosti.
– I institucije koje imaju svoje informativne službe i portparole treba da imenuju zaduženog za informacije, jer ne bi bilo dobro da se posao ovlašćenog lica shvati kao posao piljara – ističe programski direktor “Transparentnost-Srbija” Nemanja Nenadić.
On podseća da su, radi boljeg snalaženja građana, javne službe dužne da pripreme i katalog o sadržini i obimu prava na pristup informacijama kojim raspolažu.

Print Friendly, PDF & Email