Za privatizaciju javnih glasila

Savet ministara SCG pokrenuo je inicijativu kod vlada Srbije i Crne Gore za uređivanje osnivačkih prava i postupka pro

02. Dec 2004

Reading Time: < 1 minute

Savet ministara SCG pokrenuo je inicijativu kod vlada Srbije i Crne Gore za uređivanje osnivačkih prava i postupka promene vlasništva državnog kapitala u javnim glasilima. Prema sporazumu Javna glasila Tanjug, Radio Jugoslavija, Televizija Jugoslavija, Filmske novosti, Jugoslovenski pregled i Borba nastaviće da rade u statusu u kojem su, u skladu sa zakonom, upisani u sudski registar, navodi se u inicijativi čiji je tekst dostavljen agenciji Beta.
O promeni njihovog statusa i vlasništva državnog kapitala, prema sporazumu, odlučivaće Savet ministara, a postupak će biti sprovođen u skladu sa zakonima države članice na čijoj se teritoriji nalazi sedište tih glasila.
Sredstva koja budu ostvarena tokom privatizacije biće raspoređena državama članicama u skladu sa procenom obezbeđivanja sredstava za finansiranje i obavljanje nadležnosti SCG. Srbija će dobiti 93,3 odsto ukupnih sredstava, a Crna Gora 6,7 posto.
Vlade država članica dužne su da, nakon usaglašavanja teksta sporazuma i potpisivanja, dostave tekst sporazuma na verifikaciju Savetu ministara.

Print Friendly, PDF & Email