Pajtić o RTV Novi Sad

Predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić založio se danas za što bržu transformaciju Radio-televizije Novi Sad u po

08. Dec 2004

Reading Time: < 1 minute

Predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić založio se danas za što bržu transformaciju Radio-televizije Novi Sad u pokrajinski radiodiufuzni servis. Obilazeći redakciju Radija Novi Sad, koja slavi 55 godina postojanja, Pajtić je najavio da će pokrajinska vlada nastaviti da, u skladu sa mogućnostima, pomaže proces tehnološke obnove RTV Novi Sad. “Radio Novi Sad je medijska kuća sa ugledom i tradicijom, najveća u Vojvodini, čije programe na ukupno sedam jezika, prate ravnopravno sve etničke zajednice u Vojvodini. Bez Radio Novog Sada nemoguće je zamisliti multietnički i multikulturalni, pa i multikonfesionalni medijski život u našoj pokrajini”, kazao je Pajtić.
Pajtić je uručio dva računara redakciji Radija Novi Sad i najavio da će sa rukovodstvom RTS-a, u čijem sastavu i dalje posluje RTV Novi Sad, razgovarati kako bi bili rešeni “makar neki” od mnogobrojnih problema koji otežavaju svakodnevni rad te kuće.
Pokrajinski sekretar za informacije Miodrag Đurić rekao je da će pozicija pokrajinskog javnog RTV servisa biti poboljšana tek kada bude utvrđena medijska regulativa i okončane sve sistemske i zakonske promene, te oformljena sva neophodna tela na nivou republike, od kojih se očekuje da sprovedu reformu medija i medijskog prostora.
Djurić je dodao da će tek po formiranju saveta za radiodifuziju i za telekomunikacije biti moguće okončati i deobni bilans Radio-televizije Srbije i ustanoviti pouzdane sisteme finansiranja, koji su sada neprelazna smetnja normalnom radu i realizaciji programskih načela javnog radija i televizije.

Print Friendly, PDF & Email