Učenje putem novinskih članaka

Osnovna ideja projekta “Štampa u školi” je da se kroz istraživanje nalik novinarskom, informacije najp

26. Nov 2004

Reading Time: 2 minutes

Osnovna ideja projekta “Štampa u školi” je da se kroz istraživanje nalik novinarskom, informacije najpre nauče, razumeju, pravilno saopšte i potom povežu sa ostalim saznanjima – rekla je na prezentaciji ovog projekta u Osnovnoj školi “14 oktobar”, Snežana Kureš – Tomić, koordinator programa i generalni sekretar Asocijacije privatnih medija (APM). Prema njenim rečima cilj programa je uvođenje štampanih medija u obrazovni proces, povećanje čitanosti štampe među učenicima kroz razvijanje navike čitanja i čitalačkih sposobnosti, sticanja i razvijanja kriterijuma za formiranje etičkih i estetskih vrednosti, kulture izražavanja, uključujući različite oblike novinskog izražavanja, kao i sama edukacija nastavnika za upotrebu štampe u obrazovnom procesu. Ona je istakla da se program može primeniti na sve školske predmete.
– Pilot faze ovog programa realizovane su u četiri beogradske osnovne škole “Drinka Pavlović”, “14 oktobar”, “Banović Strahinja” i “Miloš Crnjaski” .U OŠ “14 oktobar” je program sproveden kroz fakultativni predmet “Čitalište” za decu prvog i drugog razreda, a u drugim školama kroz novinarske sekcije – rekla je Kureš -Tomić
Ona je istakla da su dosadašnji rezultati programa u školama pokazali da su učenici mnogo više zainteresovani za čitanje, da pokazuju veći napredak u verbalnom izražavanju, umeju da izdvoje važno u novinama po nekom svom kriterijumu i istovremeno obrazlože zašto.
– Osim toga rezultati su pokazali da deca mnogo bolje komuniciraju među sobom i slušaju jedni druge. Razvijaju kulturu dijaloga kroz odabiranje i prezentiranje tekstova iz dnevne štampe koji su im bili najzanimljiviji – kaže Kureš-Tomić.
U okviru pilot faze inicijator i nosilac projekta APM osmislila je i odštampala “Moju novinarsku radnu i svesku” i “Pasoš za čitanje” namenjene učencima od prvog do šestog razreda osnovne škole u kojima su učenici analizirali novinske članke.
Projekat “Štampa u školi” u našoj zemlji sprovodi APM u saradnji sa Svetskom novinskom asocijacijom (WAN) i oragnizacijom Norveške narodne pomoći uz saglasnost Ministarstva prosvete i sporta.

Print Friendly, PDF & Email