Poruke sa Berlinskog zida

Izložba fotografija poruka i misli ovekovečenih na Berlinskom zidu 1990. godine koje je snimio Hajnrih Zasenfeld iz B

09. Nov 2004

Reading Time: < 1 minute

Izložba fotografija poruka i misli ovekovečenih na Berlinskom zidu 1990. godine koje je snimio Hajnrih Zasenfeld iz Berlina otvara se 9. novembra u beogradskom Gete institutu. Zasenfeld je od januara 2004. direktor Regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu. Objavljivao je fotografije od 1970. godine u inostranim časopisima i imao više samostalnih izložbi u Nemačkoj, Čileu i Peruu.
U brošuri uz izložbu “Znakovi na zidu” navedeno je da zabeležene poruke, misli i rečenice ne reflektuju samo Berlinski zid, već i druge aspekte nemačke istorije u odnosu na znameniti istorijski momenat njegovog rušenja.Zasenfeld je diplomirao i doktorirao na predmetu nacionalne ekonomije. Od 1972. godine radi na međunarodnim programima razvojne saradnje.

Print Friendly, PDF & Email