OEBS i UNICEF: Pažljivo o deci

Misija OEBS i Kancelarija UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori apelovali su danas na domaće medije da se odgovorno i pažljivo b

16. Nov 2004

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS i Kancelarija UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori apelovali su danas na domaće medije da se odgovorno i pažljivo bave pitanjima u vezi sa decom, uzimajući u obzir njihovu ranjivost i štetu koju mogu da nanesu pogrešne informacije u javnosti. Povodom predstojeće 15-godišnjice Konvencije UN o pravima deteta, Misija OEBS-a i Kancelarija UNICEF-a navele su u zajedničkom saopštenju da bi odgovornost za zaštitu dece i adolescenata od negativnih posledica medija trebalo shvatiti kao opšte prihvaćenu vrednost i prioritet.
Te organizacije ukazale su da pravo na slobodu govora ne bi trebalo da organičava prava dece, naročito kada su ona žrtve nasilja.
Misija OEBS-a i Kancelarija UNICEF-a naglasile su i da su zakonodavne mere usvojene u Srbiji, zajedno sa međunarodnim preporukama, usmerene ka uspostavljanju i obezbeđivanju pravilnog odnosa principa zaštite dece i slobode govora.

Print Friendly, PDF & Email