Mediji i korupija u pravosuđu

Učesnici okruglog stola Fondacije Fridrih Ebert “Otvoreno o korupciji – tri godine posle: pravosuđe&#

15. Nov 2004

Reading Time: < 1 minute

Učesnici okruglog stola Fondacije Fridrih Ebert “Otvoreno o korupciji – tri godine posle: pravosuđe” optužili su medije u Srbiji da su jedan od krivaca što postoji negativna slika o domaćem pravosuđu. Prema njihovim ocenama mediji su doprineli da javnost bude ubeđena da je pravosuđe uglavnom korumpirano. V.d. predsednika Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić istakao je da je javnost ubeđena u korumpiranost pravosuđa zbog čestih primera nekompetentnosti sudija, neproduktivnosti sudova i stalnih odlaganja i produžavanja suđenja.
– Sudovi su prenatrpani, u proseku stalno imaju 400-600 predmenta, a u stanju su da reše mesečno tek oko 25. Strane u sporu su nezadovoljne i misle da se parnica namerno odugovlači – istakao je Važić.
Sudija Vrhovnog suda Srbije Novica Peković rekao je da je najveći problem nekompetentnost sudija u građanskim parnicama, zbog koje je u javnosti stvorena slika o korumiranosti čitavog pravosuđa.
Zamenik predsednika Okružnog suda u Beogradu Zvezdana Lutovac rekla je da nekompetentni komentari novinara i izjave razočaranih stranaka u sporu vode do iskrivljene slike u javnosti o većoj od stvarne korupcije u pravosuđu.
– Pitanje je koliko je neefikasnost sudova rezultat korupcije, a koliko je stvar neažurne i neefikasne birokratije. Uz to imamo i velik broj predmeta, a mali broj sudija – rekla je Lutovac.
Jedinstvenom stavu pravnika usprotivio se jedino profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić koji je rekao da se poslednjih 50 godina na svaki pokušaj da se ispita rad sudova i njihova korumpiranost, podmeće lažna priča da svi problemi počivaju na prenatrpanosti predmetima i malom broju sudija. Prema njegovim rečima, domaće pravosuđe je korumpirano, jer pored katastrofalnog kadrovskog i finansijskog stanja, počiva na političkoj odanosti svakoj vlasti.

Print Friendly, PDF & Email