Internet pre novina

Internet, kao izvor informacija, koristi se više od magazina i novina, ali manje od televizije i radija, navela je u svo

19. Nov 2004

Reading Time: 2 minutes

Internet, kao izvor informacija, koristi se više od magazina i novina, ali manje od televizije i radija, navela je u svojoj studiji Evropska asocijacija za interaktivno oglašavanje (EIAA). Televiziju koristi 35 odsto medijskih konzumenata, radio 30 odsto, Internet koristi njih 20 odsto, novine 11 odsto, i magazine – osam odsto, rezultati su ankete koja je preko telefona obavljena u desetak zemalja Evropske unije. Cilj studije je da se utvrdi na koje se medije i u kojoj meri ljudi usredsređuju, koliko se njih opredeljuje za Internet i kakvu ulogu svetska mreža igra u okviru njihovog izbora medija.
Istraživanje koje je za potrebe EIAA obavila agencija Milvord Braun (Millward Brown) pokazala je nagli skok vremena koje Evropljani provode na Internetu, u poređenju sa gledanjem televizije, slušanjem radija i čitanjem novina.
Studija pokazuje da je procenat ljudi koji za informisanje koriste Internet sada iznosi 20 odsto, dok je u decembru prošle godine taj procenat bio upola manji.
Sada gotovo polovina svih Evropljana koristi Internet – najviše u SSvedskoj (74 odsto), a najmanje u Španiji (34 odsto).
Televizija, međutim, i dalje zauzima lavovski deo prosečne potrošnje medija u Evropi – 35 odsto, a za njim sledi radio sa 30 odsto. Internet je na trećem mestu sa 20 odsto.
Bez obzira na činjenicu da novine koristi 11 odsto ispitanih konzumenata, a magazine osam odsto, to i dalje ne znači da se tradicionalni izvori informacija odbacuju, jer 61 odsto ispitanih redovno posećuje sajtove sa vestima, a 37 odsto čita internetska izdanja novina.
Ispitanici u globalu smatraju da je Internet aktivniji od drugih medija. Za 61 odsto to je medij gde si “u igri ispred ostalih”, a polovina je kazala da im je “mreža” najdraži izvor informacija. Za Internet kao “najbolje mesto da dobiješ šta hoćeš kada to poželiš” opredelilo se 70 odsto ispitanih, a 80 odsto kaže da je u pitanju “medij na kojem se vreme najefekasnije provodi”. “Internet je sada rival drugim medijima”, ocenio je predsedavajući EIAA, Majk Klendl (Mićael Kleindl). “Možemo samo očekivati nastavak takvog trenda”.
Odvojena studija Asocijacije onlajn izdavača (OPA) iz Njujorka pokazala je da su u SAD, prvi put u istoriji Interneta, sadržaji poput informacionih usluga i zabave postali “vodeća onlajn aktivnost, mereći po količini vremena provedenih” na Internetu.
Ovi sadržaji popularniji su od onlajn aktivnosti, poput komuniciranja, trgovine i pretrage.
Anketom, koja je obavljena u septembru i oktobru 2004. godine, obuhvaćeno je 7.000 ispitanika iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, SSpanije, Italije i nordijskih zemalja. U Belgiji i Holandiji ispitano je po 500 ljudi.
EIAA je panevropska trgovinska organizacija prodavaca interaktivnih medija. Njeni članovi su “AdLINK Internet Medija”, “AOL Jurop” (AOL Europe), “Likos jurop” (LYCOS Europe), “Em-es-en intenešnal” (MSN International), “Tiskali” (Tiscali), “Ti-onlajn internešnal” (T-Online International) i “Jahu jurop” (Yahoo! Europe).

Print Friendly, PDF & Email