Danas izašao 20.000 broj Mađar soa

Jedini dnevni list na mađarskom jeziku u SCG, novosadski “Mađar so” sutra će objaviti jubilarni 20.000.

24. Nov 2004

Reading Time: < 1 minute

Jedini dnevni list na mađarskom jeziku u SCG, novosadski “Mađar so” sutra će objaviti jubilarni 20.000. broj. List je prvi put štampan 24. decembra 1944. godine pod nazivom “Szabad Vajdasag” (Slobodna Vojvodina), na četiri strane i bio je besplatan. Pošto tada nije funkcionisala pošta, distribuirao ga je “narod” i to biciklima, tragačama, konjskom zapregom, kako bi stigao i u najmanje selo. Od 24. decembra 1945. list se zove “Magyar Szo” (Mađarska recc) i izuzev jednog perioda sredinom devedesetih kada je izlazio dvaput nedeljno, sve vreme je bio dnevni list.
Pored jubilarnog 20.000. broja, “Madjar so” će na katolički Badnji dan, 24. decembra ove godine, proslaviti i svoj 60. rođendan.

Print Friendly, PDF & Email