Bez sredstava za sprovođenje zakona

Transparentnost Srbija upozorio je da budžet Srbije za 2005. godinu ne predviđa dovoljno sredstava za efikasno sprov

25. Nov 2004

Reading Time: < 1 minute

Transparentnost Srbija upozorio je da budžet Srbije za 2005. godinu ne predviđa dovoljno sredstava za efikasno sprovođenje važnih antikorupcijskih zakona, među kojima su Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o finansiranju političkih stranaka.

Print Friendly, PDF & Email