Bez PDV za štampu i novinske agencije?

Asocijacija privatnih medija (APM) apelovala je danas na Vladu Srbije da pre 1. januara 2005. godine i početka primene

11. Nov 2004

Reading Time: 2 minutes

Asocijacija privatnih medija (APM) apelovala je danas na Vladu Srbije da pre 1. januara 2005. godine i početka primene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) preispita poresku politiku prema štampanim medijima i novinskim agencijama, odnosno razmotri mogućnost njihovog oporezivanja jedinstvenom nultom stopom PDV. Navodeći da je štampa izmenama poreskih zakona u Srbiji u julu 2003. godine bila oslobođena plaćanja poreza na promet, APM je ukazala u apelu da je ta mera, iako novine nisu automatski pojeftinile, omogućila izdavačima da suštinski depresiranu cenu održe na istom nivou.
Dnevne novine tako su jedan od retkih proizvoda koji nije poskupeo ove godine, navela je APM. Uvođenjem novog sistema oporezivanja kroz PDV “reč odštampana na hartiji” se ponovo oporezuje i to stopom od osam odsto za dnevne novine, dok je za nedeljnike i dalje nejasno da li su svrstani u tu posebnu kategoriju ili podležu oporezivanju po opštoj stopi od 18 odsto, koja bi bila među najvišim u svetu. APM je ocenila da je trenutak i za uspostavljanje adekvatnog poreskog tretmana novinskih agencija i njihovih sevisa, u skladu sa značajem njihove medijske uloge i potrebama njihovih krajnjih korisnika, a to su svi mediji.
APM je ukazala u apelu i da bi predviđenim poreskim tretmanom bio izvršen udar na broj čitalaca štampe u Srbiji, koja je na dnu
evropske lestvice po broju prodatih primeraka novina i ugrožava razvoj kulturnog i političkog pluralizma. Većina evropskih zemalja prepoznala je potrebe i interese svojih građana, zbog čega su prihvatili nulte ili veoma niske stope PDV na novinska izdanja, udžbenike i beletristiku, ukazala je APM i naglasila da je na taj način omogućeno ispoljavanje različitih političkih i kulturnih stremljenja u društvu.
“Ključne organizacije izdavača štampe u Evropi, u kojoj stanovništvo procentualno mnogo više kupuje novine i u stanju je da
ih plati, već nekoliko godina vode kampanju ‘Ne oporezujte čitanje’ (Don’t tax reading), ističući da ako želimo da građani čitaju, ne
treba oporezivati čitanje”, ukazala je APM. Ta asocijacija navela je i da u zemljama, u kojima je demokratija tek u povoju, raznolikost štampe spada među najvažnija sredstva sprečavanja obnove državnog jednoumlja ili nastanka privatnih monopola.
Uverena da je za napredak demokratije i privrednu obnovu u Srbiji od najvećeg značaja je da se podstakne slobodno ispoljavanje mišljenja u samostalnoj štampi, APM je navela i da je preduslov za to ekonomski uspeh štampe, koji država treba da podstiče, a ne da onemogućava poreskom politikom.

Print Friendly, PDF & Email