ANEM pisao gradonačelnicima

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) uputila je otvoreno pismo novoizabranim gradonačelnicima, u ko

05. Nov 2004

Reading Time: 2 minutes

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) uputila je otvoreno pismo novoizabranim gradonačelnicima, u kojem izražava zabrinutost zbog promena u upravljačkoj strukturi lokalnih medija, koje su usledile nakon lokalnih izbora. ANEM smatra da lokalna medijska javna preduzeća ne smeju biti instrumentalizovana i zloupotrebljena, nego moraju biti nezavisna i van politike. Pismo prenosimo u celini:
“Poštovani gradonačelniče, gradonačelnice,
Obraćam Vam se u ime Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), poslovnog udruženja sa 32 elektronska medija u punom članstvu i preko 70 u pridruženom članstvu, od čega su 12 članica i preko 30 pridruženih članica javna preduzeća. ANEM je ozbiljno zabrinut zbog promena u upravljačkoj strukturi lokalnih medija – javnih preduzeća koje su usledile nakon nedavno održanih lokalnih izbora.
Naše višegodišnje iskustvo i rad sa stanicama koje su izložene uplivu politike u njihovo funkcionisanje, upozorava da promena upravljačke strukture, uzrokovana isključivo političkim razlozima, po pravilu, destruktivno utiče na rad medija. Zato smatramo da lokalna medijska javna preduzeća ne smeju biti instrumentalizovana i zloupotrebljena, da ona moraju biti nezavisna i da moraju biti van politike.
Donošenjem Zakona o radio-difuziji i Zakona o javnom informisanju naša zemlja opredelila se za transformaciju medijske sfere koja podrazumeva ukidanje državnih medija na svim nivoima: na nacionalnom – kroz transformaciju državnog RTS-a u javni servis, a na lokalnom – kroz obaveznu privatizaciju. Imajući u vidu da privatizacija, u skladu sa Zakonom o radio-difuziji, mora biti okončana do kraja jula 2006. godine – smatramo da je izuzetno važno obezbediti da se ove stanice u stabilnim uslovima i bez razgrađivanja postignutog, za privatizaciju adekvatno pripreme. U suprotnom će, pored medijskih sloboda, biti ugroženi i ekonomski interesi, pre svega države kao vlasnika lokalnih javnih medija koji treba da se privatizuju, ali i interesi zaposlenih, bivših i sadašnjih, ovlašćenih – u skladu sa propisima – da u postupku privatizacije stiču bez naknade akcije svojih preduzeća.
Želimo da verujemo da će ovi mediji u pripremi za proces privatizacije imati Vašu podršku, i da ćete znati da prepoznate i svoj politički interes da pomognete da se, do tada, sačuvaju kao istinski nezavisni. Svaki pokušaj njihovog stavljanja pod političku kontrolu, na manje od dve godine pre nego što će biti privatizovani, mogao bi biti poguban. S jedne strane, odbio bi potencijalne investitore, a s druge strane, on bi ozbiljno ugrozio političke karijere onih koji bi iza takvog pokušaja stajali.
Želimo da Vas obavestimo da će ANEM pratiti ponašanje novoizabranih lokalnih vlasti u pogledu poštovanja medijskih sloboda i slobode izražavanja. Pratićemo i rad samih medija, te razmatrati svaki pojedinačni slučaj promene upravljačke strukture u javnim preduzećima u sastavu Asocijacije i reagovati u slučaju povrede vrednosti za koje se ANEM zalaže, a koje su utvrđene našim Statutom i Kodeksom.

Slobodan Stojšić,
Predsednik Upravnog odbora ANEM-a”

Print Friendly, PDF & Email