Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje prihvatio je vladin predlog Zakona o slobodnom pristupu informacij

15. Oct 2004

Reading Time: < 1 minute

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje prihvatio je vladin predlog Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji bi obavezao državne organe da podele određene informacije sa građanima i medijima. Predstavnik predlagača, zamenik ministra kulture Milorad Radosavljević izjavio je da su sve zemlje članice Saveta Evrope usvojile takav zakon, koji predstavlja jedan od osnovnih zakona neophodnih za razvoj demokratije u zemlji i dodao da je nacrt zakona usklađen sa međunarodnim standardima na tom polju. Osnovna zamerka na račun ovog zakona koju su izneli članovi odbora iz Srpske radikalne stranke odnosi se na odredbu o povereniku za slobodan pristup informacijama, odnosno primenu zakona. Prema njihovoj oceni, to ne bi trebalo da radi nezavisna institucija, nego da se time bavi samo Ministarstvo kulture i informisanja, a smatraju i da se predlogom “previše vlasti daje jednom čoveku”. Odbor je većinom glasova odbacio sve amandmane SRS koji se odnose na pitanje poverenika. Odbor za kulturu i informisanje zatražio je od profesionalnih novinarskih udruženja da se dogovore oko dva kandidata za člana Saveta za radiodifuziju, jer u suprotnom, Odbor neće izabrati nijednog člana saveta koji bi bio predstavnik profesionalnih udruženja.

Print Friendly, PDF & Email