Zakon koji nas približava Evropi

Izuzimajući Srpsku radikalnu stranku, ostali poslanički klubovi najavili su da će glasati za Vladin Predlog zakona o

27. Oct 2004

Reading Time: 2 minutes

Izuzimajući Srpsku radikalnu stranku, ostali poslanički klubovi najavili su da će glasati za Vladin Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, o kojem je republička skupština juče počela raspravu. Zakon obavezuje državne organe i institucije da građanima i medijima omoguće pristup informacijama od javnog značaja, odnosno informacijama za koje se pretpostavlja da javnost ima pravo da ih poseduje.
Usvajanje ovog zakona jedan je od uslova koje je postavio Savet Evrope. Obrazlažući Predlog zakona ministar za kulturu i informisanje Dragan Kojadinović je naveo da on predstavlja novinu u domaćem pravnom sistemu, prilagođen je našoj stvarnosti uz poštovanje međunarodnih standarda. Ministar smatra da će ovaj zakon na kojem su radili predstavnici nevladinih organizacija, doprineti daljoj demokratizaciji države i većoj kontroli građana nad državnim organima.
– Zakon zato ima i antikorupcijski karakter – rekao je ministar Kojadinović, dodajući da će njime biti olakšan i rad medija.
Šef poslaničkog kluba SRS Tomislav Nikolić istakao je da radikali u načelu nisu protiv ovakvog zakona, ali jesu protiv predloženog teksta, koji, po njima, predstavlja “dodvoravanje” evropskim institucijama. Nikolić je uveren da zakon u predloženom obliku nije primenjiv i da će vlasti i dalje skrivati informacije. Radikali su podneli više amandmana kojima traže i oštrije kazne za kršenje zakona. Protive se i uvođenju poverenika za informacije koji bi se starao o primeni zakona i smatraju da taj posao treba da obavlja nadležno ministarstvo. Nikolić je sa skupštinske govornice od nadležnih institucija već zatražio informaciju koliko policajaca obezbeđuje kriminalce u Srbiji?
– Da li u tom obezbeđivanju nose policijsku legitimaciju? Da li imaju sprecijalne legitimacije koje im služe da prođu gde god hoće, da prenesu šta hoće, da kupe ili prodaju šta hoće. Kada vas negde napadne kriminalac, ne znate da li vas to tuče policija koja je u njegovom obezbeđenju, primetio je on.
Navodeći da je ovaj predlog zakona izradila bivša Vlada Snežana Lakićević Stojačić (DS) je rekla da se demokrate nadaju da će Koštuničin kabinet iskoristiti još neke njihove zakone i time ubrzati put Srbije ka Evropi. Vukosav Tomašević (DSS) naveo je da je ovo predlog sadašnje, a ne prošle vlade. On je primetio da se očigledno svi slažu da je Srbiji ovaj zakon potreban i da će on proširiti ljudska prava i slobode i približiti nas Evropi.
Aleksandar Lazarević (G17 Plus) smatra da nije važno ko je zakon predložio već da on bude usvojen. Lazarević, koji je i predsednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje podsetio je da su Srbija, Makedonija i Crna Gora, jedina evropske zemlje koje nemaju ovakav zakon.

Print Friendly, PDF & Email