UNICEFOVA nagrada za izveštavanje

Kancelarija UNICEF-a u Beogradu, povodom proslave 15-godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, uspostavl

11. Oct 2004

Reading Time: < 1 minute

Kancelarija UNICEF-a u Beogradu, povodom proslave 15-godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, uspostavlja redovnu godišnju nagradu za najbolje medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima. Uvažavajući značajnu ulogu sredstava javnog informisanja u oblikovanju stavova javnog mnjenja, Kancelarija UNICEF-a u Beogradu će, u saradnji sa Medija centrom Beograd, dodeliti nagradu za širenje informacija i materijala od društvenog i kulturnog interesa za decu, da bi se javnost što bolje upoznala sa stanjem dece i dečjih prava u našoj zemlji.
Konkurs će biti otvoren do 5. novembra 2004., a sve dodatne informacije možete dobiti od Gorana Stupara (011 3343 225, e-mal: stupar@mediacenter.org.yu) ili putem sajta Medija centra.

Print Friendly, PDF & Email