Povučena lista kandidata

Upravni odbor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) doneo je odluku da Asocijacija povuče svoju listu k

20. Oct 2004

Reading Time: 2 minutes

Upravni odbor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) doneo je odluku da Asocijacija povuče svoju listu kandidata za člana Saveta za radiodifuziju koju je, zajednički sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS), Nezavisnim društvom novinara Vojvodine (NDNV) i Udruženjem kompozitora Srbije, podnela Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kao i da istupi iz daljeg usaglašavanja zajedničke liste udruženja radiodifuznih javnih glasila, udruženja novinara, profesionalnih udruženja filmskih i dramskih umetnika i profesionalnih udruženja kompozitora. Razlog za ovakvu odluku je ozbiljno narušavanje Zakona o radiodifuziji i njegove ideje o Savetu Republičke radiodifuzne Agencije kao nezavisnom, ekspertskom telu. Podršku za ovaj čin ANEM je dobio i od Saveza dramskih umetnika Srbije, kao nosioca druge liste kandidata za člana Saveta za radiodifuziju, koju su zauzeli isti stav, i iz istih razloga, takođe povukli svoju listu kandidata za ovo telo.
ANEM i NUNS podsećaju da je nedavno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji kreiran opasan presedan tako što je izabranim članovima Saveta, uključujući tu i one čiji je izbor izvršen u svemu u skladu sa zakonom, mandat prestao na način koji ozbiljno umanjuje izglede da i u budućnosti dobijemo istinski nezavisan Savet – izmenom zakona.  Dobili smo tek model po kojem će svaka buduća skupštinska većina moći da razrešava čitav Savet i bira novi po svojoj volji, kreirajući time samo dodatni haos u medijskoj sferi i utirući put povratku na obrasce poslušničkih medija iz poslednje decenije prošlog veka.
Kada su ANEM i NUNS pored svega, sa najboljim namerama ušli u postupak predlaganja kandidata, suočili su se situacijom u kojoj Skupština i nadležni Odbor za kulturu i informisanje zatvaraju oči pred očiglednim manipulacijama listama iza kojih stoje oni koji po Zakonu uopšte nemaju pravo predlažu kandidate. Vrhunac ignorantskog stava Skupštine predstavljaju dopisi Odbora za kulturu i informisanje od 7. i 18. oktobra kojima se insistira na ”usaglašavanju” ovlašćenih sa neovlašćenima.
Upravni odbor ANEM-a, podržan od strane potpisnika njegove liste, NUNS-a, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Udruženja kompozitora Srbije, kao i Saveza dramskih umetnika Srbije koji je nosilac odvojene liste kandidata, doneli su odluku da u takvim igrama više ne učestvuju, odnosno da povuku svoje dve liste i istupe iz svakog daljeg ”usaglašavanja”. Ove organizacije jednostavno ne mogu mimo Zakona.
da se usaglašavaju sa nekim ko uopšte nije ovlašćen da učestvuje u postupku kandidovanja, niti da odstupe od ideje da u Savetu treba da sede nezavisni eksperti, a ne tek puki delegati svojih predlagača. Nosioci lista ovakvim postupkom žele da zaštite i kandidate za članove Saveta sa svojih lista, Mirjanu Milošević i Nebojšu Spaića, kojima duguju ogromnu zahvalnost što su se kandidature prihvatili u nameri da, ukoliko bi i bili izabrani, u Savetu ne predstavljaju ANEM ili neku drugu asocijaciju, već svoju dužnost obavljaju samostalno, u skladu sa Zakonom i po svom najboljem znanju i savesti. Iz istih razloga, u želji da zaštiti integritet svog kandidata, Nebojše Dugalića, Savez dramskih umetnika je povukao njegovu kandidaturu.
ANEM i potpisnici njegove liste, kao i Savez dramskih umetnika Srbije, odluku o povlačenju svoje dve liste donose u želji da ove časne ljude poštede daljih neargumentovanih podmetanja i napada koje ničim nisu zaslužili.

Slobodan Stojšić
predsednik Upravnog odbora ANEM-a

Nebojša Bugarinović
predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

Dinko Gruhonjić
predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Marija Kovač
predsednik Udruženja kompozitora Srbije

Sonja Jauković
predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije

Print Friendly, PDF & Email