Odmah posle Hrvatske

Srbija se prema indeksu održivosti medija u 2003. godini, koji je uradila nevladina organizacija IREX ProMedia, nala

14. Oct 2004

Reading Time: 2 minutes

Srbija se prema indeksu održivosti medija u 2003. godini, koji je uradila nevladina organizacija IREX ProMedia, nalazi na drugom mestu od ukupno 20 zemalja u tranziciji u kojima ta organizacija prati rad medija. Srbija je u 2003. godini imala prosečnu ocenu 2,52, što je nešto bolje od ocene 2,42, koju je imala 2002. godine i 1,86, koliko je imala 2001. godine. Prva na listi je Hrvatska sa prosečnom ocenom 2,83. Indeks održivosti medija ocenjuje se od jedan do tri, a prosečna ocena dobija se sabiranjem ocena u pet kategorija – sloboda govora, profesionalizam, množina izvora vesti, poslovno rukovođenje i institucije podrške. Predstavnik za odnose sa javnošću delegacije Evropske unije u SCG Aleksandar Đorđević, koji je radio na tom projektu sa IREX-om, izjavio je da je Srbija, kada je sloboda govora u pitanju, u 2003. godini pala sa 2,22 na 1,8 i vratila se na nivo postignut godinu dana nakon pada režima Slobodana Miloševića. “Razlog za to je pre svega akcija ‘Sablja’ i vanredno stanje koje je tada bilo proglašeno. Mediji su tada bili ograničeni na prenošenje stavova izrečenih na brifinzima Vlade Srbije i informacije dobijene od ‘anonimnih izvora’ iz vlade”, rekao je Đorđević. On je dodao da su za nižu ocenu slobode govora zaslužni i Zakon o informisanju u koji su ubačene “restriktivne odredbe”, nedostatak Zakona o dostupnosti informacija, zbog kojeg novinari moraju da se obraćaju neproverenim izvorima infomacija, i kršenje tek usvojenog Zakona o radiodifuziji. Prema njegovim rečima, nivo profesionalizma u novinarstvu zadržao je poziciju iz 2002. godine sa ocenom 2. “Napredak u profesionalizmu iz 2002. godine zaustavljen je zbog tabloidizacije medija”, rekao je on i dodao da je, kada je u pitanju broj izvora informacija koji su dostupni građanima, u 2003. ostvaren značajan napredak – sa ocene 2,57 učinjen je skok na 3,1. Savetnik IREX-a za elektronske medije Dragan Kremer izjavio je da je značajan napredak u Srbiji ostvaren i kada je poslovno rukovođenje medijima u pitanju. Ocena za taj segment u 2003. godini iznosi 2,9, dok je 2002. godine bila 2,43.

Print Friendly, PDF & Email