Kurs o izveštavanju o korupciji

ACCESS fondacija iz Sofije organizuje od 15. do 20. novembra ove godine petodnevni kurs “Izveštavanje o korupc

20. Oct 2004

Reading Time: 2 minutes

ACCESS fondacija iz Sofije organizuje od 15. do 20. novembra ove godine petodnevni kurs “Izveštavanje o korupciji i borbi protiv korupcije”, u okviru aktivnosti Mreže za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM). Kurs je namenjen starijim i iskusnijim novinarima štampanih i elektronskih medija koji su blisko upoznati sa korupcijom i o njoj izveštavaju, a dolaze iz zemalja jugoistočne Evrope.  Kurs je osmišljen kao kombinacija diskusija u kojima će polaznici razmeniti iskustva, studije slučaja (orijentacione informacije, pravni okviri, razotkrivanje šeme korupcije i ishodi borbe protiv korupcije) i debata na ovu temu.
Kratak opis aktivnosti:
o Izveštavanje o korupciji:pridavanje problemu korupcije veći društveni značaj; prepreke i ograničenja (pravna, politička i finansijska); urednička politika; primeri najboljeg i najgoreg medijskog izveštavanja
o Izveštavanje o aktivnostima za suzbijanje korupcije: izveštavanje o antikorupciji na dnevnom redu medija;podrška antikorupcijskim akcijama; uloga medija u raspravama o korupciji; primeri najboljeg i najgoreg medijskog izveštavanja
o Izgradnja antikorupcijske koalicije: antikorupcijske koalicije nevladinog sektora; saradnja medija i nevladinog sektora, i koalicije medija i nevladinog sektora (publicitet i javne kampanje); tehnike civilne kontrole; saradnja sa državnim organima (državna tela za borbu protiv korupcije, kancelarija tužioca, izgradnja koalicije na opštinskom nivou)
o Studije slučaja: monitoring korupcije;ugovori o koncesijama za vršenje javnih usluga; skrivena privatizacija; medijske kampanje; grupe za pritisak; dokazivanje korupcije vanpravnim sredstvima
o Grupna debata: razmena iskustva medija i nevladinih organizacija stečenih u prekograničnoj saradnji; istraživanja u oblasti antikorupcije.
Od učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Slovenije očekuje se:
– da imaju opšte znanje i novinarsko iskustvo,
– da su srednjih godina, iskusniji novinari štampanih ili elektronskih medija, da su blisko upoznati sa korupcijom i da o njoj izveštavaju
– da predstave slučajeve korupcije ili borbe protiv korupcije u svojim sredinama i tako obogate tematske diskusije i grupne debate
– odlično znanje engleskog jezika.
Sve troškove pokriva ACCESS fondacija.
Rok za prijave:
Svi zainteresovani novinari iz Srbije mogu poslati svoje prijave (biografiju na engleskom, kontakt adresu i telefon) do 29. oktobra 2004.
Osoba za kontakt:
Milica Miletić
Medija centar, Beograd
miletic@mediacenter.org.yu

Print Friendly, PDF & Email