Emiterski pravilnik u Hrvatskoj

Hrvatska vlada usvojila je pravilnik o minimalnim tehničkim, prostornim, finansijskim i kadrovskim uslovima, koje

15. Oct 2004

Reading Time: < 1 minute

Hrvatska vlada usvojila je pravilnik o minimalnim tehničkim, prostornim, finansijskim i kadrovskim uslovima, koje moraju ispunjavati emiteri radijskog i televizijskog programa. Kao finansijski uslov, pravilnik propisuje da emiteri moraju raspolagati početnim finansijskim sredstvima dovoljnim za tromesečno poslovanje. Emiter je dužan da u poslovnom planu navede izvore finansiranja, prenela je 14. oktobra agencija Hina. Prema novom propisu, svaki emiter mora imati glavnog urednika, koji istovremeno može da bude i direktor i predsednik uprave. Svaki emiter mora imati i novinare u stalnom radnom odnosu. Kao minimalni prostorni uslov, između ostalog, navedene su prostorije za upravu, redakciju, režiju, studio, marketing i računovodstvo moraju biti odvojene. Svaki emiter, prema pravilniku, mora da zadovolji i minimalne tehničke uslove, odnosno da poseduje opremu i tehniku koja omogućava kvalitetnu proizvodnju, prenos i emitovanje programa. Oprema mora biti funkcionalna i redovno održavana, a ispunjavanje tih uslova dokazuje se elaboratom i tehničkim pregledom. Emiteri koji koncesiju dobiju na osnovu ponuđenih boljih uslova od minimalnih, dužni su da te uslove ispunjavaju sve vreme trajanja koncesije. Svaki ponuđač na javnom konkursu za dodelu koncesije ubuduće će hrvatskom Veću za elektronske medije morati da podnese dokaze da ispunjava uslove propisane pravilnikom.

Print Friendly, PDF & Email