UNICEFOVA nagrada

Kancelarija UNICEF-a u Beogradu, povodom proslave 15-godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, uspostavl

13. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Kancelarija UNICEF-a u Beogradu, povodom proslave 15-godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, uspostavlja redovnu godišnju nagradu za najbolje medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima. Cilj ove nagrade je da se podstakne kvalitetno i etičko izveštavanje u pisanim i elektronskim medijima (dnevni, nedeljni i mesečni listovi, kao i časopisi i novinske agencije) na temu dece i dečjih prava u Srbiji. Uvažavajući značajnu ulogu sredstava javnog informisanja u oblikovanju stavova javnog mnjenja, Kancelarija UNICEF-a u Beogradu će, u saradnji sa Medija centrom Beograd, dodeliti nagradu za širenje informacija i materijala od društvenog i kulturnog interesa za decu, da bi se javnost što bolje upoznala sa stanjem dece i dečjih prava u našoj zemlji. Konkurs je otvoren do 5. novembra 2004. godine.
Detaljnije informacije o konkursu možete naći na:
http://www.mediacenter.org.yu/code/navigate.asp?Id=500

Print Friendly, PDF & Email