Traže se reke – žive ili mrtve

Medija plan Institut iz Sarajeva organizuje šestodnevni seminar za novinare pod nazivom “TRAŽE SE REKE –

14. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Medija plan Institut iz Sarajeva organizuje šestodnevni seminar za novinare pod nazivom “TRAŽE SE REKE – ŽIVE ILI MRTVE”, koji će se održati od 23. do 28. oktobra u Sarajevu. Kurs je osmišljen za 12 novinara elektronskih i štampanih medija iz jugoistočne Evrope koji izveštavaju o životnoj sredini.
Metodologija rada na seminaru:
– Predavanja o tome kako izveštavati o životnoj sredini, posebno o zaštiti tekućih voda, s težištem na činjenici da milijardu ljudi na planeti nema vodu za piće (1/6 stanovništva);
– Studijska putovanja omogućiće novinarima da vide prirodna bogatstva koja međunarodne organizacije pokušavaju da postave na listu nacionalnih parkova: gornji kanjon reke Neretve, njen srednji tok, stari most u Mostaru, Hutovo blato;
– Emitovanje dokumentarnih filmova i diskusija o njihovoj ulozi u podizanju svesti gledalaca o potrebi da svi štitimo prirodno okruženje;
– Pravljenje reportaža i intervjua na terenu.
Ovo Studijsko putovanje je deo aktivnosti Mreže za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM).
Predavači: Anne Bech Danielsen iz Danske i drugi stručnjaci i novinari kao gostujući predavači.
Radni jezik kursa je engleski, te se od polaznika očekuje dobro usmeno i pismeno poznavanje tog jezika.
Rok za prijave: zainteresovani novinari iz Srbije mogu poslati biografiju na engleskom jeziku, kontakt adresu i broj telefona do 1. oktobra 2004. na adresu
miletic@mediacenter.org.yu

Print Friendly, PDF & Email