Stipendije NED-a

Nacionalna fondacija za demokratiju (NED) poziva zainteresovane da se prijave za dobijanje stipendije u okviru svog

01. Sep 2004

Reading Time: 2 minutes

Nacionalna fondacija za demokratiju (NED) poziva zainteresovane da se prijave za dobijanje stipendije u okviru svog Reagan-Fascell Democracy Fellows Programa za 2005–2006. godinu. Program je pokrenut 2001. godine da bi aktivistima, naučnicima i novinarima iz celog sveta pomogao da steknu više znanja o demokratiji i razviju sposobnosti za demokratske promene. Sedište Programa je u Međunarodnom forumu za demokratske studije (IFDS) Fondacije u Vašingtonu.
Program: Program se odvija u dva pravca: praktičnom, koji obično traje 3-5 meseci i ima za cilj poboljšanje strategija i tehnika izgradnje demokratije u inostranstvu, i naučnom, koji podrazumeva istraživački rad u trajanju od 5-10 meseci na delu koje će biti objavljeno. Projekti se mogu odnositi na različite oblasti (politički, društveni, ekonomski, pravni ili kulturni aspekti demokratskog razvoja) i primenjivati različite metodologije i pristupe.
Uslovi: Program je prvenstveno namenjen neposrednim akterima i naučnicima iz novih demokratija, ali se za stipendije mogu kvalifikovati i istaknuti naučnici iz SAD i drugih demokratskih zemalja. Kandidati koji se prijavljuju za stipendije u praktičnom delu programa trebalo bi da imaju veliko iskustvo u radu na razvoju demokratije, dok bi oni koji se prijavljuju za stipendije u naučnom delu programa trebalo da, u vreme podnošenja molbe, imaju doktorat ili drugo ekvivalentno akademsko zvanje. Znanje engleskog jezika je bitan preduslov za učešće u programu.
Podrška: Za svrhe stipendiranja školska godina počinje 1. oktobra i traje do 31. jula, a datumi za upis su oktobar i mart. Svi stipendisti dobijaju mesečnu stipendiju, zdravstveno osiguranje, pomoć za pokriće putnih troškova i pomoć u istraživanju preko Centra za resurse Foruma za demokratiju i Programa za stipendiste.
Prijavljivanje: Detaljniji podaci i uputstva mogu se dobiti na internet adresi www.ned.org/forum/R-FApplication.pdf ili preko linka za program stipendija na veb strani NED-a www.ned.org. Napominjemo da svi materijali moraju biti otkucani na engleskom jeziku.
Rok: Zahtevi za stipendiju u 2005-2006. godini moraju se dostaviti najkasnije 1. novembra 2004. Obaveštenja o dodeli stipendija biće objavljena aprila 2005. godine.

Print Friendly, PDF & Email