Slovenački novinari uskoro u štrajku

Sindikat novinara Slovenije i Društvo novinara Slovenije pozvali su novinare na štrajk, čiji je početak najavljen za

27. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Sindikat novinara Slovenije i Društvo novinara Slovenije pozvali su novinare na štrajk, čiji je početak najavljen za 3. oktobar, na dan održavanja parlamentarnih izbora. Novinari na taj način žele da upozore na neophodnost usvajanja novog kolektivnog ugovora, koji će regulisati sva pitanja koja su od važnosti za profesiju, od novinarskih dopusta i radnog vremena do odštetne odgovornosti i posebne zaštite novinara. Novinarski ugovori, koje nameću poslodavci, takođe ne regulišu status novinara, smatraju udruženja novinara.
Sindikat poziva novinare da se štrajku pridruže kolektivno ili individualno, i obavezuje se da snosi odgovornost za sve pravne i finansijske rizike i onima koji nisu članovi sindikata.
Sindikat novinara Slovenije podržali su Međunarodni savez novinara (IFJ) i njegovo evropsko odeljenje – Evropski savez novinara (EFJ), sindikat carinika Slovenije, te tri od četiri sindikalne centrale u državi.
Sindikat je izrazio spremnost da štrajk otkaže ako poslodavci povuku, prema njihovoj oceni, jednostrano i nezakonito otkazivanje kolektivnog ugovora za profesionalne novinare i ako se obavežu na pregovore o njegovom preformulisanju.

Print Friendly, PDF & Email