RRA podseća na pravila izveštavanja

Predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije Nenad Cekić podsetio je danas radio i tv stanice da treba profesi

09. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije Nenad Cekić podsetio je danas radio i tv stanice da treba profesionalno i nepristrasno da izveštavaju o predizbornoj kampanji za lokalne izbore u Srbiji. U saopštenju povodom prigovora političkih stranaka na rad radio i televizijskih stanica u predizbornoj kampanji, Cekić je naveo da kršenje Opšteg obavezujućeg upustva predstavlja osnov za izricanje kaznenih mera predviđenih Zakonom o radiodifuziji. Navodi se da je upravo kršenje prethodnog upustva koje se odnosilo na predsedničke izbore bilo pravni osnov za izricanje mere javnog upozorenja Televiziji BK.
“Na osnovu Zakona o radiodifuziji, ponašanje emitera u periodu pred raspisivanje predstojećih javnih konkursa mora biti jedan od kriterijuma za dodeljivanje ili uskraćivanje dozvole za emitovanje”, naveo je Cekić. Prema njegovim rečima, u prigovorima mora da se izmenuje svaka pojedinačna radio ili televizijska stanica na koju se predstavka odnosi i opisati ponašanje emitera zbog kojeg se upućuje, kako bi se brže reagovalo.
Po ustaljenoj praksi, Agencija za radiodifuziju već sprovodi nadzor nad radom emitera, a pošto analiza podataka traje najmanje mesec dana, ne može da bude ranije saopštena. U saopštenju se navodi da će Savet agencije nakon analize predstaviti konačnu analizu rada emitera tokom kampanje za lokalne izbore.

Print Friendly, PDF & Email