Obuka za izveštavanje o migracijama

Mirovni institut iz Ljubljane, u okviru aktivnosti Mreže za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope, organiz

27. Sep 2004

Reading Time: 2 minutes

Mirovni institut iz Ljubljane, u okviru aktivnosti Mreže za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope, organizuje četvorodnevnu obuku za izveštavanje o migracijama. Kurs se održava od 14. do 17. oktobra 2004. i namenjen je mladim novinarima štampanih medija iz jugoistočne Evrope. Obuka je organizovana kao kombinacija predavanja, diskusija, rada na terenu (poseta graničnom prelazu i prihvatnim centrima) i pisanja teksta. Uvodna predavanja održaće se u Ljubljani, gde će polaznici biti i smešteni.
Kratak opis aktivnosti
Predavanja i diskusije:
– Makro perspektiva:
1. Globalizacija: Ekonomske perspektive globalnog severa i juga
(Maja Bučar ili Maja Rojec, Fakultet društvenih nauka)
2. Evropska migraciona politika: Evropa-tvrđava ili otvorena Evropa (Simona Zavratnik Zimić, istraživač, Mirovni institut i Fakultet humanističkih nauka, Kopar)
3. Slovenija na pragu Evrope: Prava građana zemalja koje nisu članice EU na prebivalište i rad u EU (savetnik u Vladi Slovenije, Ministarstvo za socijalna pitanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova)
4. Pristup ljudskim pravima: Kršenje ljudskih prava imigranata (Aldo Milohić, Mirovni institut, Dejan Zagorac, Amnesty International, Nina Kozinc, novinarka)
– Mikro perspektiva:
Predstavljanje aktivnosti i prakse nevladinih organizacija koje rade sa imigrantima (Ključ, Mozaik, Slovenska filantropija)
Rad na terenu
Deo obuke je i obilazak slovenačko-hrvatske granice, susret sa policijom i upoznavanje sa bezbednosnim merama koje se preduzimaju na granicama Šengen unije, kao i sa pitanjima vezanim za finansijska sredstva, kadrove i tehničku opremu na granici.
Predviđena je i poseta Postojni, jednom od poslednjih preostalih centara za osobe koje traže azil u Sloveniji, i obližnjem selu Veliki otok, gde se nalazi prihvatni centar za imigrante.
Pisanje teksta
Poslednji deo obuke je pisanje teksta. Iskusniji, stariji reporter će pomagati polaznicima pri izradi strukture teksta. O svim etičkim dilemama sa kojima se sreću pri pisanju teksta (predstavljanje imigranata, poštovanje njihove privatnosti i drugo), polaznici će moći da diskutuju sa predavačima.
Ciljevi
Glavni cilj obuke je podizanje svesti o problemima migracije u proširenoj Evropskoj uniji, lakši pristup informacijama i informisanje javnosti o problemima sa kojima se susreću imigranti, i preispitivanje statusa prava stranaca koji imaju prebivalište u EU.
Rok za prijavu:
Biografiju na engleskom jeziku, kontakt adresu i telefon pošaljite do 28. septembra 2004.
Osoba za kontakt:
Milica Miletić
Medija centar, Beograd
miletic@mediacenter.org.yu

Print Friendly, PDF & Email