Nemačka se neće žaliti

Nemačka vlada odlučila je danas da ne uloži žalbu na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu za koju nemački

02. Sep 2004

Reading Time: 2 minutes

Nemačka vlada odlučila je danas da ne uloži žalbu na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu za koju nemački izdavači novina smatraju da ograničava slobodu štampe i na mala vrata uvodi cenzuru. Taj sud je u junu doneo presudu kojom se udovoljilo princezi Karolini od Monaka koja je, povodom objavljivanja njenih fotografija u jednoj nemačkoj novini, tražila da se zabrani objavljivanje slika koje je prikazuju u obavljanju nejavnih funkcija. Presuda znači da se bez posebne dozvole mogu objavljivati samo one fotografije koje javne ličnosti prikazuju u obavljanju javnih funkcija.
Odluku da na tu presudu ne podnese žalbu pred Evropskim sudom za ljudska prava, vlada kancelara Gerharda Šredera (Schroeder) je obrazložila ocenom da se ona ne odnosi na političare.
Nemačko udruženje izdavača novina je na odluku hitro reagovalo novim pozivom vladi da odluku preinači i ipak podnese žalbu u za to datom roku do kraja septembra. Jer, kako ocenjuju izdavači novina, ta presuda je “dozvola za uvođenje cenzure”.
“Ako o pogrešnom ponašanju javnih ličnosti – glumaca, sportista, umetnika, kao i političara i predstavnika privrede, ne može da se izveštava sveobuhvatno i bespoštedno, onda se kontrolna uloga štampe pretvara u apsurd”, rekao je u prvom reagovanju na odluku vlade portparol Udruženja izdavača novina.
Uoči današnjeg sastanka kabineta, više od 40 glavnih urednika vodećih dnevnih i nedeljnih novina u Nemačkoj uputilo je pismo Šrederu u kome su zatražili reviziju procesa kako bi se “sprečilo faktičko uvođenje cenzure”. Nemački urednici su ocenili da bi, ukoliko ostane na snazi presuda kojom se strogo ograničava sfera privatnosti javnih ličnosti, mnoge teške afere u koje su umešane vodeće ličnosti političkog i privrednog života mogle da ostanu neotkrivene.
“Poslanici bi tako mogli da spreče bilo kakvo političko izveštavanje, ukoliko bi svoje sastanke o pojedinim temama umesto u parlamentu, održavali po privatnim stanovima. Ako se to dogodi, onda je sloboda štampe u Nemačkoj prošlost”, navodi se u pismu glavnih urednika.
Vlada je, pak, današnju odluku donela uz procenu da presuda iz Strazbura ne važi za političare, kao i da ona nije obavezujuća za nemačke sudove. Ukazano je i da je savezna vlada pre odluke zatražila mišljenje saveznog ustavnog suda u Karlsrueu.

Print Friendly, PDF & Email