Kurs o medijskom pravu

Centar za medijsku integraciju i komunikaciju Univerziteta u Firenci u saradnji sa domaćim Centrom za unapređivanje

19. Sep 2004

Reading Time: < 1 minute

Centar za medijsku integraciju i komunikaciju Univerziteta u Firenci u saradnji sa domaćim Centrom za unapređivanje pravnih studija naredne sedmice organizuju u Beogradu kurs za novinare i pravnike iz oblasti medijskog prava i profesionalne delataosti novinara. Teme o kojima će učesnicima govoriti ugledni domaći i strani predavači odnose se na mnoga pitanja medijskog prava i to iz ugla evropskih standarda. Reč je o pitanjima slobode štampe i mehanizama zaštite te slobode, odgovornosti u novinarstvu, pravu na pristup javnim informacijama, pravu radiodifuzije, telekomunikacionom pravu, zaštiti podataka o ličnosti i drugim.

Print Friendly, PDF & Email