Istraživanje agencija “Faktor plus”

Samo četvrtina anketiranih smatra da mediji prikazuju realno stanje u društvu. U septembarskom istraživanju javnog

17. Sep 2004

Reading Time: 3 minutes

Samo četvrtina anketiranih smatra da mediji prikazuju realno stanje u društvu. U septembarskom istraživanju javnog mnenja, koje je sprovela Agencija “Faktor plus”, na pitanje “Verujete li medijima u Srbiji” manje od polovine ispitanika odgovorilo je potvrdno.
Od dve hiljade anketiranih građana, oba pola, biranim metodom slučajnog uzorka, samo 12 odsto je odgovorilo da u potpunosti veruje medijima. Istovremeno tri puta je veći broj onih koji im delimično veruju (37,5 procenata). Ovaj podatak odražava u celini nepovoljnu situaciju u političkom životu društva, kao i u medijima, kažu vodeći ljudi agencije “Faktor plus”.
Navedeni stepen nepoverenja građana u medije povezan je sa ocenom o tome koliko mediji pružaju pravu sliku građanima Srbije. Samo jedna četvrtina ispitanika (26,2) ocenjuje da mediji pokazuju realno stanje u društvu, dok njih 21,7 odsto smatra da to čine samo delimično. Druga četvrtina ispitanika misli da to zavisi od konkretnog medija, što ukazuje na različit stav, odnosno stepen poverenja u različite medije. Jedna polovina ispitanika navodi različite razloge zašto mediji ne pružaju pravu sliku građanima Srbije, pri čemu kao dominantan navode uticaj vlasti i vlasnika.
Kada se analizira poverenje građana u medije, uočljiv je podatak da izrazito visok procenat “veruje u novinske članke koji govore o aferama na političkoj sceni”. Naime, samo 25 procenata ispitanika ne veruje ovakvim novinskim člancima, dok im 75 odsto njih veruje, istini za volju u različitom stepenu. To bi trebalo da bude signal svim akterima političkog života, jer pomenuti podatak posredno govori o nepoverenju građana u političare, kažu u “Faktoru plus”.
Podrazumeva se da se poverenje u medije ne može uspešno i celovito analizirati bez podataka o poverenju građana u novinare. Uočljivo je u tom pogledu da ispitanici imaju manje poverenja u novinare nego u medije. Samo 36,1 odsto ispitanika ima u potpunosti ili delimično pozitivan stav prema novinarima, dok poverenje u medije ima 50 procenata ispitanika.
Stepen poverenja građana u medije mora se posmatrati povezano sa njihovim stavom o uticaju vlasti na medije. Naime, 45,2 odsto ispitanika smatra da su mediji potpuno ili delimično pod kontrolom vlasti. Ipak, ohrabruje podatak da više od trećine ispitanika (36,5 odsto) smatra da mediji nisu pod kontrolom vlasti.
I pored toga što je stepen poverenja u medije u celini nezadovoljavajući, građani imaju razvijenu svest o značaju i odgovornosti medija za politički i društveni život. Na to upućuju njihovi odgovori na pitanje o “odgovornosti za javno izgovorenu reč”. Više od dve trećine ispitanika, 68 odsto, podržava uvođenje odgovornosti za javno izgovorenu reč, pri čemu je važno istaći da polovina njih to podržava pod uslovom da se ne ograničava sloboda misli i govora.
Na pitanje da li vlasnici privatnih medija treba da imaju potpunu slobodu u uticaju na svoje medije, manje od petine ispitanika – njih 16,7 odsto, smatra da treba da imaju potpunu slobodu. Istovremeno, samo četiri odsto ispitanika smatra da ta sloboda treba da bude ograničena, imajući u vidu društvenu funkciju i odgovornost medija. Pri tome se 23,3 procenta ispitanika zalaže da se uvede porez na šund i kič, a to znači da se obezbedi odgovarajući kvalitet programa na privatnim TV stanicama. Skoro isto toliko njih, 29,6 odsto, smatra da treba da postoje određeni propisi i ograničenja, da bi neko uopšte dobio dozvolu za osnivanje privatne televizije.
Više od polivine ispitanika – 52,1 odsto, smatra da vlasnici TV stanica utiču na program i sadržaj emisija na njihovim televizijama, 20 procenata ispitanika smatra da ne utiču, dok blizu četvrtine ispitanika – 23,2 odsto ocenjuje da se situacija razlikuje od televizije do televizije.
U vezi s tim treba analizirati i podatak da visok procenat ispitanika – njih 38,9 odsto, smatra da postoji veza između sadržaja programa i karaktera vlasnika privatnih televizija. Međutim, znatan je broj i onih koji smatraju da karakter vlasnika i sadržaj programa nisu direktno povezani. Isto tako, više od trećine ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje, pri čemu je većina njih to obrazložila činjenicom da ne poznaje vlasnike TV stanica.

Print Friendly, PDF & Email