RRDA traga za predajnicima

Predsednik Saveta za radiodifuziju Nenad Cekić izrazio je sumnju da komercijalne radiotelevizijske stanice korist

24. Aug 2004

Reading Time: < 1 minute

Predsednik Saveta za radiodifuziju Nenad Cekić izrazio je sumnju da komercijalne radiotelevizijske stanice koriste državnu infrastrukturu u privatne svrhe. Zbog toga je Republička radiodifuzna agencija zatražila od ministra odbrane SCG Prvoslava Davinića, direktora RTS-a Aleksandra Tijanića, direktora Telekoma Srbije Draška Petrovića i direktora Pošta Srbije Dragana Kovačevića informacije o tome da li je i koliko uređaja za emitovanje postavljeno na njihovim objektima, da li za to postoje adekvatni ugovori i kada su zaključeni.
Povod je, kazao je Cekić, odbijanje brojnih emitera da prilikom popisa RTV stanica, daju podatke o lokacijama predajnika.
– Do sada je registrovano preko 400 emitera, a alarmantno je to što ih 207 nije dostavilo podatke o tačnoj lokaciji predajnika. Namera nije da se bilo ko ugasi, nego da se vidi ko i kako emituje program sa vojnih i državnih objekata i da utvrdimo ukupan broj emitera, predajnika i lokacija kako bi se sagledalo stanje u radiodifuziji. Tada će se znati i da li je, ko i kada zloupotrebio državne resurse u privatne svrhe – kazao je Cekić.
Prema njegovim rečima iz neformalno dobijene dokumentacije od bivšeg direktora RTS-a vidi se da sve TV sa nacionalnom frekvencijom koriste resurse RTS-a. Za utvrđivanje stanja u radiodifuziji neophodna je podrška države, pa Cekić očekuje da će tražene podatke od Vojske SCG, Telekoma i Pošta Srbije dobiti brzo. On je naglasio da popis postojećih RTV stanica, započet u februaru, upućuje da su nerealne procene prema kojima u Srbiji ima oko 1300 emitera i da je njih mnogo manje.

Print Friendly, PDF & Email