Pravila o privatizaciji lokalnih stanica

Pravilnik o načinu privatizacije radio i televizijskih stanica lokalnih ili regionalnih zajednica u Srbiji, koji je

28. Aug 2004

Reading Time: 2 minutes

Pravilnik o načinu privatizacije radio i televizijskih stanica lokalnih ili regionalnih zajednica u Srbiji, koji je očekivan gotoovo dve godine, stupio je danas na snagu, s obzirom da je prošlo osam dana od njegovog objavljivanja u “Službenom glasniku”. Pravilnikom je predviđeno da privatizacija lokalnih elektronsklih medija podrazumava prodaju njihovog kapitala na javnim tenderima ili putem javnih aukcija, a taj postupak sprovodi se u medijima koji su uskladili rad i poslovanje sa Zakonom o radiodifuziji, usvojenim pre dve godine. Ako je reč o javnoj aukciji, kapital za prenos akcija zaposlenima bez naknade iznosi 30 odsto kapitala koji se privatizuje, odnosno 15 odsto ako je u pitanju javni tender.
Pravilnikom je predviđeno i da privatizacija elektronskih medija lokalnih ili regionalnih zajednica bude obavljena na način kojim će biti obezbeđen kontinuitet u proizvodnji i emitovanju lokalnog informativno-obrazovnog programa. Taj kontinuitet obezbeđuje se prodajom kapitala licu koje može biti imalac dozvole za emitovanje, kao i time što se namena i delatnost preduzeća ne može menjati do isteka dozvole za emiotvanje radio ili televizijskog programa. Pravilnikom je predviđeno i da se dnevno mora obezbediti minimum četiri sata lokalnog informativno-obrazovnog programa u najslušanijim jutarnjim i večernjim satima.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) izrazila je zadovoljstvo usvajanjem Pravilnika, ističući njegov značaj za početak procesa privatizacije lokalnih medija koji su, prema odredbama Zakona o radiodifuziji iz 2002. godine, obavezni da taj proces obave u roku od četiri godine. ANEM je pozdravio odustajanje od rešenja prema kojem bi deo kapitala medija privremeno bio izuzet od privatizacije i zadržan od osnivača. Ta medijska organizacija, koja okuplja i stanice čiji su osnivači lokalne i regionalne zajednice, izrazila je, međutim, zabrintuost da bi neke odredbe pravilnika mogle loše uticati na njegovo sprovođenje. Kao primer, navela je u nedavnom saopštenju da Ministarstvo kulture u pojedinim odredbama izlazi iz nadležnosti i, kako je ocenila, “neumereno sužava krug potencijalnih kupaca”. Prema oceni ANEM-a, nekim odredbama zaposleni u medijima onemogućeni su da učestvuju u privatizaciji kuća u kojima rade.
Pravilnik o načinu privatizacije radio i TV stanica lokalnih i regionalnih zajednica, koji je doneo ministar kulture Dragan Kojadinović, objavljen je u “Službenom glasniku” 20. avgusta. Očekuje se da će Ministarstvo kulture uskoro usvojiti i pravilnik o privatizaciji štampanih medija u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email