O potrebama manjinskih listova

Vojvođanski sekretar za informisanje Rafail Ruskovski i direktori novinsko izdavačkih ustanova postigli su dogovo

05. Aug 2004

Reading Time: < 1 minute

Vojvođanski sekretar za informisanje Rafail Ruskovski i direktori novinsko izdavačkih ustanova postigli su dogovor da se u roku od mesec dana utvrde finansijske potrebe listova na jezicima nacionalnih manjina, kako bi mogla da budu planirana sredstva iz budžeta Vojvodine za 2005. godinu. Vojvođanski Sekretarijat za informacije saopštio je da je Ruskovski direktorima tih listova kazao da će dotacije “i dalje biti obezbeđivane” iz pokrajinskog budžeta, ali da treba “utvrditi kriterijume za finansiranje”. Na sastanku je zaključeno da “projekcije sredstava neophodnih za nesmetan rad listova nacionalnih manjina moraju biti zasnovane na realnim ekonomskim pokazateljima – podacima o tiražu, remitendi, disperziji čitalaca”, a da je cilj promena da se obezbedi što “efikasnije i racionalnije informisanje” na jezicima nacionalnih zajednica.

Print Friendly, PDF & Email